PLAN DE EMPLEO JOVEN SESTAO 2019-2020

PLAN DE EMPLEO JOVEN SESTAO 2019-2020

PLAN DE EMPLEO JOVEN SESTAO 2019-2020

Inscripción: del 21 al 27 de octubre en la página web www.lanbide.eus

 

Denominación del puesto……………………………………. Nº de puestos

 • Agentes de convivencia ……………………………………….. 3
 • Técnico/a de la Agenda Local 21 …………………………… 1
 • Técnico/a en Informática ………………………………………. 1

Todos los contratos tendrán 1 año de duración.

Requisitos:

 • Tener menos de 30 años.
 • Estar en situación de desempleo.
 • Estar dada/o de alta como demandante de empleo en Lanbide y Behargintza.
 • Mínimo un año de empadronamiento en Sestao a fecha 1 de octubre de 2019.
 • Estar inscrita/o en el Sistema de Garantía Juvenil.

Izen-ematea www.lanbide.eus webgunean egingo da, urriaren 21etik 27ra bitartean

Lanpostuaren izena………………………………………….. Lanpostu-kopurua

 • Bizikidetza-eragileak ………………………………………. 3
 • Tokiko Agenda 21eko teknikaria ………………………. 1
 • Informatikako teknikaria ………………………………….. 1

Kontratu guztiek urtebeteko iraupena izango dute

Baldintzak

 • 30 urtetik beherakoa izatea
 • Langabezian egotea
 • Lanbiden eta Behargintzan enplegu-eskatzaile gisa alta emanda egotea
 • Sestaon gutxienez urtebete lehenagotik erroldatuta egotea 2019ko urriaren 1ean
 • Gazteen Bermerako Sisteman izena emanda egotea