Establecimiento Amigo – Establezimendu Lagunkoia

Establecimiento Amigo – Establezimendu Lagunkoia

Establecimiento Amigo – Establezimendu Lagunkoia

¿Te gustaría que tu establecimiento fuera más “amigable” y mejorar tus resultados?

El 7 de marzo: jornada GRATUITA de una hora de duración, 14:30-15:30, para todos los comercios de Sestao con el objetivo de hacer que los establecimientos sean más amigables para las necesidades de las personas mayores.

Desde Behargintza Sestao nos sumamos al programa “Establecimiento Amigable”, una iniciativa impulsada por el Gobierno Vasco y dirigida a todos los establecimientos comerciales.

El Gobierno Vasco impulsa la iniciativa “Establecimiento Amigable”. El programa, destinado a dueños y responsables de establecimientos comerciales, consiste en una campaña de formación, a través de consejos, pautas y recomendaciones, que proporciona prácticas de bajo coste o sin ellos, para ayudar a que los comercios sean entornos más amigables para sus clientes y a avanzar en la adecuación a las necesidades de las personas mayores para que puedan seguir desarrollando su vida en el entorno habitual de la forma más aunónoma posible.

Amplia información haciendo clic AQUÍ.

Los establecimientos que realizan el curso consiguen el distintivo “Somos Amigables” que identifica a todos aquellos que se comprometen en participar haciendo unas pequeñas mejoras en su local y aumentando la calidad de la atención.


Zure establezimendua “lagunkoiagoa” eta emaitzak hobeak izatea nahi zenuke?

Martxoaren 7an: ordu beteko, 14:30-15:30, DOAKO jardunaldia egongo da Sestaoko saltoki guztientzat eta helburua adinekoek dituzten beharrizanetarako establezimenduak lagunkoiagoak egitea izango da.

Sestaoko Behargintza “Establezimendu Lagunkoia” programari atxikitzen zaio; ekimen hau Eusko Jaurlaritzak sustatzen du eta merkataritza establezimendu guztiei zuzenduta egonik.

Eusko Jaurlaritzak Establezimendu Lagunkoiak ekimena sustatu du. Programa merkataritza establezimenduetako jabe eta arduradunei zuzenduta dago; aholku, argibide eta gomendioen bidezko prestakuntza kanpaina bat da eta kostu gutxi edo kosturik gabeko praktikak eskaintzen ditu dendak euren bezeroentzat toki lagunkoiagoak izaten lagundu eta adinekoen beharretara egokitze aldera aurrera egiteko, hauek ohiko ingurunean euren bizimodua ahalik eta modurik autonomoenean garatzen jarraitu ahal izateko.

Handiagotu informazioa HEMEN klikatuz.

Ikastaroa egiten duten establezimenduek “Lagunkoiak Gara” ikurra lortzen dute; ikurra honek euren saltokian hobekuntza txiki batzuk egin eta arreta zerbitzuaren kalitatea hobetuz parte hartzeko konpromisoa hartzen duten guztiak identifikatzen ditu.